Haluamme olla hyvä työnantaja

Meillä Personalhusetilla kaiken toimintamme sydämessä on välittäminen. Autamme rakentamaan menestystarinoita ja olemme aidosti läsnä. Työntekijälle tämä näkyy niin, että olemme työntekijöidemme puolella. Noudatamme lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Tämän lisäksi jokaisella työntekijällä on oma nimetty esimiehensä, johon työntekijä voi olla yhteydessä askarruttavien aiheiden tiimoilta.

Kauttamme voit kokeilla eri alojen työtehtäviä, kun etsit omaa uraasi. Voit myös valita itse, milloin työskentelet. Näin pystyt sovittamaan yhteen työn, opinnot, vapaa-ajan, yrittäjyyden, perhe-elämän tai minkä tahansa elämäntilanteen. Oleellinen osa toimintaamme on myös WeCare-mallimme.

Tätä on WeCare

Työntekijöiden hyvinvointi on meille ykkösjuttu. Siksi lupaamme kaikille työntekijöillemme:

  • mahdollisuuden kehityskeskusteluihin,
  • mahdollisimman turvallisen ja terveellisen työympäristön, sillä huolehdimme tarkkaan työturvallisuusasioista ja -perehdytyksestä sekä selvitämme työpaikkakohtaiset altisteet ja hoidamme näihin liittyvät terveystarkastukset,
  • nimetyn Personalhuset-esimiehen, jonka tunnet ja jolle voit soittaa tilanteessa kuin tilanteessa sekä
  • reilun työpaikan, sillä pidämme aina työntekijöiden puolia, jotta lait, asetukset ja TES-määräykset toteutuvat.

Entä työskentely Personalhusetin toimistolla? Me huolehdimme omasta WeCarestamme näin:

  • huomioimalla työkaverimme, alaisemme ja esimiehemme kysymällä, mitä kuuluu,
  • pitämällä kiinni matalasta hierarkiasta ja avoimesta työilmapiiristä sekä
  • vaikuttamalla omaan työhömme niin, että voimme yhdistää työn, perheen ja vapaa-ajan.