Lupauksemme

Haluamme olla hyvä työnantaja. Siksi meillä on käytössä WeCare-konsepti.

WeCare tarkoittaa, että haluamme tukea sinua työssäsi ja arjessasi. Mitä se pitää sisällään?

Tätä on WeCare

Työntekijänämme lupaamme sinulle nämä asiat:

  • mahdollisuuden kehityskeskusteluihin,
  • mahdollisimman turvallisen ja terveellisen työympäristön, sillä huolehdimme tarkkaan työturvallisuusasioista ja -perehdytyksestä sekä selvitämme työpaikkakohtaiset altisteet ja hoidamme näihin liittyvät terveystarkastukset,
  • nimetyn esimiehen PSG:n toimistolta, jonka tunnet ja jolle voi soittaa tilanteessa kuin tilanteessa sekä
  • reilun työpaikan, sillä pidämme aina työntekijöiden puolia, jotta lait, asetukset ja TES-määräykset toteutuvat.

Mitä haluaisimme lähitulevaisuudessa luvata, eli minkä parissa työskentelemme parhaillaan:

  • paikalliset liikuntamahdollisuudet ja
  • verkkokoulutukset työntekijöidemme osaamisen kehittämiseksi.

Entä työskentely PSG:n toimistolla? Miten huolehdimme omasta WeCarestamme?

  • Haluamme huomioida työkaverimme, alaisemme ja esimiehemme kysymällä, mitä kuuluu.
  • Pidämme kiinni matalasta hierarkiasta ja avoimesta työilmapiiristä.
  • Pääsemme vaikuttamaan omaan työhömme ja voimme yhdistää työn, perheen ja vapaa-ajan.